نصب و تعمیر لوستر LED با تهیه و تعویض قطعات لوستر و چراغ
3
“مشاوره و آموزش پروژه های الکترونیک”
1
انجام پروژه برق الکترونیک و پردازش تصویر
2
گروه فنی مهندسی برق و الکترونیک علیزاده
1
تعمیر برد مدارات الکترونیکی دستگاههای صنعتی , پزشکی , و
1

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر