خرید کامپیوتر کارکرده و ضایعات رایانه
1

بازیافت تخصصی پت (PET)

  • اصفهان ، اصفهان
  • 9 ماه قبل
بازیافت تخصصی پت (PET)
1
فروش و راه اندازی دستگاههای تولید نایلون ونایلکس
1
خط تولید بازیافت و پیرولیز تایر به ضایعات نفتی
1

خرید ضایعات آهن

  • تهران ، تهران
  • 9 ماه قبل
خرید ضایعات آهن
1

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر