فریز درایر-خشک کن انجمادی-خشک کن تصعیدی-لیوفیلیزه
1
دستگاه بوجاری و بسته بندی حبوبات و خشکبار و ادویه و قند
1
دستگاه بسته بندی حبوبات و خشکبار ، دستگاه خشک کن میوه
1
خردکن قند، بسته بندی،تفت آجیل،بوجاری،خشک کن میوه سبزی
1

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر